Schilderen op vrijdagochtend 9:30-12:00

Docent: Yvette de Vries

Yvette de Vries is autonoom beeldend kunstenaar en begeleidt zowel volwassenen als kinderen in hun schilderproces. Yvette is als gids verbonden aan Schunck te Heerlen. Yvette begeleid de ‘schilderswerkplaats’ van Stichting kreatief.

De 20 cursusavonden zijn geschikt voor cursisten die al enigszins bekend zijn met de schilderkunst. Tijdens de lessen werk je individueel in de groep. Uitgangspunt voor je werk is je eigen inbreng. Leren, onderzoeken en experimenteren zijn de sleutelwoorden.

Als docent volg ik tijdens de lesavond je werkproces. Iedere ontmoeting is er voldoende tijd om je werk met mij te bespreken. Je werkt met alle mogelijke 2-d materialen.
Ook de PC met een teken- en foto bewerkingsprogramma kan hier onder vallen. De techniek die daarbij komt kijken leer je spelenderwijs aangevuld met naslagwerk om het op te zoeken. In de cursusgroep vind ik een levendige interactie en betrokkenheid bij ieders werk van belang! Bij voldoende belangstelling kunnen we een passende tentoonstelling of expositie bezoeken.

Als structuur voor de cursus, leg je een “beeldend dagboek” aan. Hierin komen al je schetsen van de afgelopen week. In bijvoorbeeld een doos verzamel je beeldmateriaal, dat kunnen foto’s uit tijdschriften zijn of gevonden beeldmateriaal van het internet. Dit beeldmateriaal is je inspiratiebron voor de lessen.

Hiernaast geef ik één keer in de 4 weken een korte opdracht. Het doel van deze opdracht is om je te inspireren om nieuwe paden (materialen, werkwijze, etc) te onderzoeken.

Meer cursusinformatie kun je krijgen door een mailtje met je vraag te sturen naar: yvette@openatelier.nl

Praktische informatie over de lessen

Inschrijven kunt u via de tab Inschrijven op deze site. Het cursusseizoen start eind september/ begin oktober. Cursisten krijgen bericht van hun docent. Soms wijkt de startdatum af door omstandigheden.

Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 20 lessen van 2,5 uur.
Jaarlijks startmoment van de lessen is september/oktober.
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 12.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)