NIEUW! Schilderen op zaterdagochtend van 10.00-12.30 uur

Docent: Arno Sijben

Ik ben Arno Sijben, afgestudeerd aan de Maastricht Academy of Fine Art and Design (afdeling autonome vormgeving). Omdat ik graag les wilde geven haalde ik bij Zuyd Hogeschool mijn Bachelor in Teaching Fine Art and Design. Deze twee diploma’s zijn een perfecte combinatie voor het lesgeven van beeldende vakken. Hierdoor kreeg ik de kans om tien jaar lang met heel veel plezier als kunstdocent verbonden te zijn aan de Volksuniversieit Maasland, waar ik kunstlessen gaf aan volwassenen. Naast het lesgeven werk ik als kunstcoördinator bij Zuyderland MC, zit ik in enkele kunstcommissies en heb ik natuurlijk mijn eigen kunstpraktijk.

Leer (beter) tekenen en schilderen
Heb jij altijd al willen tekenen en/of schilderen, maar nooit gedurfd? Of heb je je altijd al willen verdiepen in je eigen teken- en schildertalent, maar nooit de juiste begeleiding gekregen? Eind september start mijn teken- en schildercursus. In deze cursus staat jouw creatieve, beeldende en kunstzinnige ontwikkeling centraal. Naast het tekenen, schilderen en het maken van collages is er ook aandacht voor het vergelijken van elkaars werk en aan de kunst en cultuur in het algemeen. De lessen worden op maat, in een educatieve, gezellige, creatieve en ontspannende sfeer gegeven

Ik heb nog nooit getekend en geschilderd
Al heb je nog nooit een tekening gemaakt, deze cursus is zeker ook voor jou. Veel thema’s voor de beginnende kunstenaar komen aan bod: perspectief, licht-donker, vlakverdeling, compositie en lijnvoering, in combinatie met schilders- en tekenmaterialen als potlood, houtskool, krijt, gouache en acrylverf. We gaan aan de slag met een stilleven en eigen fantasie/concept. Uit ervaring blijkt dat de meeste cursisten rond de zevende les een eigen werkwijze en thema’s kiezen. Deze aanpak wordt vanaf dan leidend.

Ik heb al heel veel getekend en geschilderd, maar wil mij verdiepen
Als je al het een en ander op doek hebt geschilderd of op papier getekend, ben je al wat gevorderd. Ook dan is deze cursus geschikt voor jou. Dan leggen we de nadruk op het kritisch kijken naar eigen werk en komen kunstgeschiedenis en kunsttheorie versus jouw werk meer aan bod. Er worden antwoorden gezocht op vragen als: waarom schilder/teken je zo, wat wil je tonen, wat wil je dat de toeschouwer via jouw werk voelt etc. Het is een spannende ontdekkingstocht naar jouw drijfveren voor het maken van kunst.

Website: www.arnosijben.nl

Praktische informatie over de lessen

Het cursusseizoen start eind september/oktober. Soms wijkt de startdatum af door omstandigheden. Cursisten krijgen bericht van hun docent.

Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Bij voldoende belangstelling kan de docent na afloop van de reguliere lessen, een verlenging/zomercursus van 4 lessen geven. Aan deze zomercursus kunnen ook nieuwe cursisten deelnemen.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 10

In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen op rekeningnummer:
NL47 RABO 0102 7111 51, ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.

Graag uw naam en de cursus, cursusdag en docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)

De kosten van een verlenging/zomercursus bedragen € 50 voor 5 lessen van 2 uur of 4 lessen van 2,5 uur, pas te voldoen als duidelijk is of er inderdaad een zomercursus gegeven wordt.