Kunstbeschouwing 19:45-21:45

Docent: Jan Bustin

 

Afbeelding Jan Bustin

Jan studeerde monumentale vormgeving, tekenen, schilderen, grafiek en kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing  aan de ABK in Maastricht. Daarna behaalde hij zijn 1e graads bevoegdheid kunst- en cultuureducatie. Sinds 1988 is hij actief als docent tekenen/schilderen en kunstgeschiedenis.

Vanuit een grote belangstelling voor het materiële aspect van kunstobjecten doet hij al vanaf zijn jeugd proefondervindelijk onderzoek naar de materialen, teken- en schildertechnieken van de oude meesters.

In de lessen kunstgeschiedenis kijken we dan ook niet alleen naar de omstandigheden waaronder kunst in een bepaald tijdperk werd gemaakt, algemene stijlkenmerken  of de denkbeelden individuele kunstenaars. Maar we besteden ook  regelmatig aandacht aan hoe kunst gemaakt wordt en welke materialen en technieken daarbij komen kijken. 

PIETER BRUEGEL DE OUDERE ; Over mensen, monsters en materiaal. 

Van de ‘Firma  Bruegel & Zonen/Kleinzonen’ kennen we vooral de vaak humoristische zoekplaatjes in een landelijk ‘boerse’ setting. Maar naast stamvader van de familie en bedenker van allerlei vermakelijke taferelen was Pieter Bruegel de Oudere ook een zeer begenadigd tekenaar en schilder.

In deze serie lezingen kijken we niet alleen naar de beeldtaal van Pieter Bruegel en zijn tijdgenoten maar gaan we vooral ook dieper in op hun werkwijze en andere materiaal-technische bijzonderheden. 

Een terugkerend  onderdeel zijn dan ook de praktijk demonstratie van historische teken- en schildertechnieken. Het werken met galnoteninkt en ganzenveer ;  arcerend tekenen en schilderen of de in vergetelheid geraakte  ‘Tüchlein-techniek’ ?
Het komt allemaal ter sprake.

Praktische informatie over de lessen
Het cursusmateriaal wordt verzorgd door de docent.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 8 lessen van 2 uur.

Data

8 lessen:  18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec, 15 jan, ( 29 jan *) 

(*) In verband met andere verplichtingen is het mogelijk dat één van de 9 hierboven genoemde data tussendoor komt te vervallen. Zo niet, dan valt de les  op het van 29 januari 2020 op het einde af.  

Groepsgrootte
Als er te veel aanmeldingen zijn, betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 115 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)