Kunstbeschouwing woensdagavond 19:45-ca. 21.45

Docent: Jan Bustin

Jan Bustin Breugel

Jan studeerde monumentale vormgeving, tekenen, schilderen, grafiek en kunstgeschiedenis/ kunstbeschouwing  aan de ABK in Maastricht. Daarna behaalde hij zijn 1e graads bevoegdheid kunst- en cultuureducatie. Sinds 1988 is hij actief als docent tekenen/ schilderen en kunstgeschiedenis.

Vanuit een grote belangstelling voor het materiële aspect van kunstobjecten doet hij al vanaf zijn jeugd proefondervindelijk onderzoek naar de materialen, teken- en schildertechnieken van de oude meesters. De laatste jaren o.m. ondersteund door de uitkomsten van instrumenteel wetenschappelijk onderzoek en het uitwisselen van kennis met organisaties en personen, die zich ook met deze materie bezig houden.

In dat kader maakt hij reconstructies en verzorgt hij regelmatig  lezingen en seminars over historische teken- en schildertechnieken. O.a. als ‘guest lecturer technical art history’ aan de universiteit van Amsterdam, de Radboud universiteit in Nijmegen en de universiteit van Oslo (NOR).

In de lessen kunstgeschiedenis kijken we dan ook niet alleen naar de omstandigheden waaronder kunst in een bepaald tijdperk werd gemaakt, algemene stijlkenmerken of de denkbeelden individuele kunstenaars. Maar we besteden ook  regelmatig aandacht aan hoe kunst gemaakt wordt en welke materialen en technieken daarbij komen kijken. 

Voor meer informatie over het werk van Jan: http://www.janbustin.nl