Keramiek op vrijdagmiddag 16:30-18:30

Docent: Sandy Moerskofski

Sandy Moerskofski studeerde af als docent aan de opleiding Beeldende Vorming in de toegepaste en vrije kunst, zowel in de teken/schilderkunst als in de ruimtelijke vormgeving.

Sinds 1992 actief bij Stichting Kreatief Oirsbeek als docent Keramische Vormgeving. De cursus bestaat uit 24 lessen en wordt bewust procesgericht opgebouwd.

De lessen,  waarin ook een stuk vak theorie en materiaalkennis verweven is, zijn didactisch opgezet.

Het streven is de cursisten te laten groeien tot een behoorlijk niveau binnen hun eigen creatieve vermogen. Werken vanuit je eigen leef- en belevingswereld, vanuit je eigen emoties en ervaringen. Vaste kaders en patronen loslaten en zoeken naar dat creatieve vermogen is een persoonlijk en creatief proces dat uiteindelijk leidt tot een volwaardig werk. Het beeldend proces is van even groot belang als het eindproduct…

Er wordt elk cursusjaar middels een thema gewerkt. Dit vormt dan de rode draad om dat individuele proces in te gaan. Ieder met eigen interpretatie en uitwerking. Elke cursist wordt dan ook op een toegepaste en persoonlijke wijze hierbij begeleid .

Vormgeven van objecten in verschillende materialen met de nadruk op klei maar zeker ook in combinatie met andere materialen, zoals steen, gips, hout, vilt/wol, glas, metaaldraad, was etc. ook het maken van mallen komt aan bod.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan verschillende behandel- en afwerkingstechnieken. Denk hierbij aan schildertechnieken (aquarel en acryl), engobes en glazuur, boenwas, pigmenten , krijt.…

Ook de uiteindelijke presentatie van het object komt aan bod. Welk materiaal past het best bij een object; hout, metaal, steen…..

  • Door te werken met thema’s kunnen de cursisten binnen een tastbaar kader hun visie, emoties en creatieve interpretaties uitwerken.
  • Ik begeleid mensen in het naar boven laten komen van hun eigen beeldende mogelijkheden en creativiteit.
  • Ik reik methoden, gebruik van materialen en technieken aan.
  • Ik bied soms letterlijk een helpende hand.

Praktische informatie over de lessen
Inschrijven kunt u via de tab Inschrijven op deze site. Het cursusseizoen start eind september/ begin oktober. Cursisten krijgen bericht van hun docent. Soms wijkt de startdatum af door omstandigheden.

Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 25 lessen van 2 uur.
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten,  maximaal 10.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)