Inhoud actuele cursus

VAN EYCK EN DE VLAAMSE PRIMITIEVEN; over de techniek van een visionair.

Op woensdagavond van 19.45 tot ca 21.45 uur; data
30 september
14 oktober
28 oktober
11 november
25 november en
9 december 2020

Los van alle stijlen en trends oogsten de schilderijen van Jan van Eyck en zijn tijdgenoten in Vlaanderen al eeuwenlang bewondering en respect. Ook nu nog!

Dat zijn werk er zo realistisch, zo briljant van kleur, en zo gedetailleerd uitziet, is eeuwenlang toegeschreven aan van Eycks vermeende ‘uitvinding van de olieverf ‘. Alsof de waarheid te herleiden valt tot een simpel technisch ‘trucje’. Maar uit vrij recent onderzoek is gebleken dat dit hooguit het halve verhaal is achter al die schitterende picturale effecten.

Zonder te pretenderen het geheim van Van Eyck definitief te hebben ontraadseld, brengt Jan Bustin u dichter bij de teken- en schildertechniek van de Vlaamse Primitieven. Met behulp van uitgebreid beeldmateriaal worden eerst de contouren geschetst van de tijd waarin van Eyck leefde. Vervolgens zullen een aantal stijlkenmerken van de Vlaamse Primitieven geduid worden vanuit de religieus-filosofische context in samenhang met de materiaal-technische kant van het schilderen in die tijd. Met verhelderende demonstraties van historische teken- en schildertechnieken krijgt u tevens een indruk van de atelier-praktijk in de 15e eeuw.

De kosten voor deze reeks van 6 lezingen bedragen € 90 per persoon.