Inhoud actuele cursus

ARCHITECTUUR MET BALKEN, BAKSTEEN EN BETON. 
Europese bouwkunst in de praktijk.

Gezien de corona omstandigheden met bijbehorende regels hebben we besloten de volledige kunstbeschouwingcursus: “Architectuur met balken, baksteen en beton” online te geven. We moeten de interactie en de gezelligheid van de live lessen missen, maar hebben nu wel een mogelijkheid om meer mensen van de cursus te laten genieten.

Op de cursusdagdag krijgt u de link van de betreffende les toegezonden. Met deze link kunt u ook op een ander moment kijken. De kosten voor deze online cursus bedragen €60. U kunt zich inschrijven via deze site of via een mail naar mploum@hetnet.nl

6 lezingen door Jan Bustin, op woensdagavond van 19.45 tot ca 21.45 uur. 

27 januari
10 februari
3 maart
17 maart
31 maart
14 april

Denkt u bij het zien van een imposant bouwwerk wel eens: “Hoe hebben ze dat in hemelsnaam gebouwd?”Op die vraag gaan we dieper in tijdens een nieuwe reeks lezingen over kunst in Oirsbeek.

Binnen de Europese kunstgeschiedenis neemt de ‘Kunst van het Bouwen’ d.w.z. architectuur een belangrijke plek in. Van alle uitingen van cultuur zijn er uit sommige tijdperken bijvoorbeeld bijna alleen nog maar gebouwen bewaard gebleven als indrukwekkende getuigenissen van een groots verleden. Dát ze er nog staan mag soms een wonder heten, maar wanneer je begrijpt hóe en volgens welke principes ze gebouwd werden dan worden ze in feite alleen nog maar interessanter.

Tijdens de bijeenkomsten gaan we het hebben over het bouwen met hout en zien we fraaie staaltjes daarvan uit streken waar dit materiaal ruim voorhanden was. Een aantal voorbeelden van het bouwen met hout en ander vergankelijk materiaal kennen we echter alleen nog maar doordat ze ooit in een ver verleden vertaald werden in een veel duurzamer materiaal: steen.  We zullen daarom ook stilstaan bij  het principe van de architraafbouw en de indrukwekkende voorbeelden daarvan uit het Middellandse Zeegebied.

Naarmate de behoefte -en in haar kielzog ook de ambitie- groeit om grotere ruimtes te overspannen volgt er een nieuwe ontwikkeling: het bouwen met bogen. Stenen gewelven en koepels laten dan niet meer lang op zich wachten. Daarvan getuigen de vele Romeinse gebouwen, die we zelfs tot in onze streken tegenkomen.  Maar ook de vele Romaanse en Gotische kerken die in heel Europa verrezen en nog steeds in gebruik zijn.  Het is in die bouw van kerken dat de ‘stabiliteit van de bouwmassa’ gaandeweg plaats maakt voor een letterlijk en figuurlijk lichtere en toch nog stabiele constructie, die als in een wedstrijd almaar hoger lijkt te streven.

Ambitie en competitie lijkt uiteindelijk ook aan de basis te liggen van een ontwikkeling die vanaf de Industriële Revolutie op gang komt: het bouwen met ijzer en glas. Daar waar het functionele bouw-principe voor bruggen samen gaat met de wedijver om de meest exotische planten te kweken wordt de basis gelegd voor het moderne bouwen met de eerste wolkenkrabbers uit de late 19e en vroege 20e eeuw als hoogste punt.

In deze lezingen reeks kijken we niet alleen naar de gebouwen maar gaan we vooral ook dieper in op materiaal-technische aspecten.Niet op een ingewikkelde manier, maar door de krachten die in een gebouw aan het werk zijn op aanschouwelijke wijze zelf te ervaren. Een terugkerend onderdeel zijn verder ook de drijfveren voor de makers en gebruikers van deze gebouwen. Hun dromen, idealen, strijd en de dagdagelijkse beslommeringen. Daarmee kunnen we vaak niet alleen de architectonische verschijningsvorm verklaren, maar leren we ook dat bouwen een zeer ‘menselijke bezigheid van alle tijden’ is.