Inhoud actuele cursus

HET IMPRESSIONISME; Van Revolutie naar Impressie

De schilderkunst van de 19e eeuw was de opmaat voor een van de meest vernieuwende periodes in de kunstgeschiedenis. Mensen als Eugene Delacroix, Claude Monet en Vincent van Gogh legden immers de basis voor de moderne kunst.

Als gevolg van zowel de Franse als de Industriële Revolutie staat Europa rond 1800 op de drempel van een nieuwe tijd. Er zijn kunstenaars die alles wat nieuw is omarmen of nadrukkelijk commentaar leveren op de gebeurtenissen van de eigen tijd. Tegelijkertijd wordt door anderen juist het verleden verheerlijkt in de vele zgn. Neo-stijlen. Denk aan het Neo Classicisme met zijn beheerste bewondering voor de kunst van de Grieken en Romeinen. Kortom, de kunst van de 19e eeuw zit vol tegenstrijdigheden en die strijd wordt niet alleen gevoerd met pen en penseel, maar soms ook letterlijk op straat.

In deze cursus gaan we dieper in op het Impressionisme: wat zijn de kenmerken ervan en wat ging er aan vooraf? We maken kennis met de Poussinisten en hun tegenstanders, de Rubenisten. En wat is nou het verschil tussen het Realisme en het Impressionisme?

Aan het einde van deze cursus herkent u niet alleen het verschil tussen een echte Monet en een echte Manet, maar begrijpt u ook waarom het Impressionisme meestal in één adem genoemd wordt met Licht & Kleur. En als het gaat om kleur dan zijn Van Gogh, het Fauvisme en Expressionisme niet meer zó ver weg.

Al met al dus een boeiend instapmoment voor kunst-kijkers, die willen weten wat er aan de moderne kunst vooraf ging.

6 lezingen door Jan Bustin, op woensdagavond van 20.00 tot ca 22.00 uur. 

Data: 
13 oktober
10 november
24 november
8 december
19 januari 2022
2 februari 2022

Praktische informatie over de lessen
Inschrijven kunt u via de tab “Inschrijven”op deze site.

Lessen
De cursus bestaat uit 6 lessen van ca. 2 uur.

Groepsgrootte
Het minimum aantal cursisten is 15 en het maximum aantal is 18 (zolang de 1,5 meter afstand regel van toepassing is).
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 90 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)