Inhoud actuele cursus

 

PIETER BRUEGEL DE OUDERE ; Over mensen, monsters en materiaal.

Van de ‘Firma  Bruegel & Zonen/Kleinzonen’ kennen we vooral de vaak humoristische zoekplaatjes in een landelijk ‘boerse’ setting. Maar naast stamvader van de familie en bedenker van allerlei vermakelijke taferelen was Pieter Bruegel de Oudere ook een zeer begenadigd tekenaar en schilder.

In deze serie lezingen kijken we niet alleen naar de beeldtaal van Pieter Bruegel en zijn tijdgenoten maar gaan we vooral ook dieper in op hun werkwijze en andere materiaal-technische bijzonderheden. 

Een terugkerend  onderdeel zijn dan ook de praktijk demonstratie van historische teken- en schildertechnieken. Het werken met galnoteninkt en ganzenveer ;  arcerend tekenen en schilderen of de in vergetelheid geraakte  ‘Tüchlein-techniek’ ?
Het komt allemaal ter sprake.

Data

8 lessen:  18 sept, 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec, 15 jan, ( 29 jan *)

(*) In verband met andere verplichtingen is het mogelijk dat één van de 9 hierboven genoemde data tussendoor komt te vervallen. Zo niet, dan valt de les  op het van 29 januari 2020 op het einde af.