Inhoud actuele cursus

Architectuur met balken, baksteen en beton, Europese bouwkunst in de praktijk

Een cursus kunstgeschiedenis over bouwprincipes binnen de architectuur. Vanaf de hele vroege Grieken tot de Eiffeltoren. En met praktijk demonstraties door docent Jan Bustin. Een reeks van 4 lezingen gepland op 25 maart, 8 april, 22 april en 6 mei.

TECHNIEK2-300x225

In deze reeks lezingen kijken we niet alleen naar de gebouwen, maar gaan we vooral ook dieper in op materiaal-technische aspecten. Niet op een ingewikkelde manier, maar door de krachten die in een gebouw aan het werk zijn op aanschouwelijke wijze zelf te ervaren. Een terugkerend onderdeel is verder ook wat de drijfveren waren voor de makers en gebruikers van deze gebouwen. Hun dromen, idealen, strijd en de dagdagelijkse beslommeringen. Daarmee kunnen we vaak niet alleen de architectonische verschijningsvorm verklaren, maar leren we ook dat bouwen een zeer ‘menselijke bezigheid van alle tijden’ is.

We gaan het hebben over het bouwen met hout en we zien fraaie staaltjes daarvan uit streken waar dit materiaal ruim voorhanden was. We zullen ook stilstaan bij  het principe van de architraafbouw en de indrukwekkende voorbeelden daarvan uit het Middellandse Zeegebied. Naarmate de behoefte -en in haar kielzog ook de ambitie- groeit om grotere ruimtes te overspannen volgt er een nieuwe ontwikkeling: het bouwen met bogen. Stenen gewelven en koepels laten dan niet meer lang op zich wachten. Ambitie en competitie lijkt uiteindelijk ook aan de basis te liggen van een ontwikkeling die vanaf de Industriële Revolutie op gang komt: het bouwen met ijzer en glas.

De kosten voor deze reeks van 4 lezingen bedragen € 55 per persoon.