Contact/Info

Wie zijn wij?

Stichting Kreatief biedt creatieve cursussen en workshops aan in haar ateliers in Oirsbeek, gemeente Beekdaelen.

Stichting Kreatief is een stichting zonder winstoogmerk en heeft als doel om mensen de mogelijkheid te bieden hun creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met enthousiaste docenten die veelal zelf ook actief zijn als beeldend kunstenaar.

Wij zijn via email bereikbaar op vraag.sko@gmail.com

Bezoekadres/ ingang lokalen

Achterzijde van Multi Functioneel Centrum De Oirsprong.

Via de Populierenlaan, 6438GL Oirsbeek gaat u het steegje in tussen de nummers 22 en 24. Dan ligt het gebouw recht voor u, achter de parkeerplaats.

Indien de parkeerplaats vol is, kunt u parkeren op de grote parkeerplaats bij In de Pollack. Daar kunt u via de ingang Algemeen van Multi Functioneel Centrum De Oirsprong doorlopen naar Kreatief (met de lift één verdieping naar beneden).

Ingang Kunstbeschouwing

De lessen Kunstbeschouwing worden gegeven in het schilderlokaal van Stichting Kreatief. Wij verzoeken de deelnemers te parkeren op de grote parkeerplaats bij In de Pollack. Daar kunt u via de ingang Algemeen van Multi Functioneel Centrum De Oirsprong doorlopen naar Kreatief (met de lift één verdieping naar beneden).

Cursuskosten*

De kosten zijn niet voor alle cursussen gelijk. Alle hieronder genoemde kosten zijn exclusief materiaalkosten.

  • Een volledige cursus (keramiek, schilderen, illustratie, edelsmeden) bestaat uit 20 lessen van 2,5 uur of 25 lessen van 2 uur. De kosten hiervoor bedragen € 250.
  • Voor Kunstgeschiedenis gelden andere lesaantallen en tarieven. De kosten hangen af van het aantal lessen. Het totaalbedrag is het aantal lessen x € 15.
  • De cursus Bloemschikken bestaat uit 5 workshops en kost € 62,50.

Voor alle cursussen geldt dat materialen zelf aangeschaft dienen te worden in overleg met de desbetreffende docent. Hetzelfde geldt voor eventueel benodigd handgereedschap.

*wijzigingen in het lesprogramma kunnen leiden tot wijzigingen in de prijzen. Het cursusgeld kan worden verhoogd bij aanvang van een nieuwe cursusperiode. Cursisten worden dan vooraf geïnformeerd.

Betaling van cursusgeld

De cursist ontvangt geen nota waarin wij om betaling vragen. Het cursusgeld dient voldaan te worden voor aanvang van de lessen, op initiatief van de cursist.

Rekeningnummer NL47 RABO 0102 7111 51, ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw eigen naam, de cursus, cursusdag en docent vermelden.

Workshop van 1 dagdeel

Een workshop Wolvilten of Zijden ketting maken duurt ca. 2,5 uur en wordt gegeven op een zaterdagochtend. De kosten bedragen € 12,50 exclusief materiaalkosten. Betaling vindt plaats aan de docent.

Verlenging/zomercursus

Bij voldoende belangstelling kan de docent na afloop van de reguliere 20 of 25 lessen, een verlenging/zomercursus geven. Aan deze zomercursus kunnen ook nieuwe cursisten deelnemen. Meestal gaat het bij de zomercursus om 4 (van 2,5 uur) of 5 (van 2 uur) lessen, maar het kan ook dat docent en cursisten een ander aantal lessen/lesuren afspreken. De kosten van een verlenging/zomercursus bedragen € 5 per lesuur en het minimale aantal deelnemers is 5. De totale kosten van deze verlenging/zomercursus dienen voldaan te worden voor aanvang van deze cursus op
Rekeningnummer NL47 RABO 0102 7111 51, ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw eigen naam, de cursus met verlenging/zomercursus, cursusdag en docent vermelden.

Postadres

Stichting Kreatief
P/a Thull 9
6365AC Schinnen

** FSI Korting

Het Fonds voor Sociale Instellingen biedt een reductie/bijdrage aan voor de cursusgelden van Stichting Kreatief.
U moet deze korting aanvragen bij aanmelding voor de cursus.

Wie mogen van de acties van Stichting FSI gebruik maken?
Medewerkers, (vervroegd) gepensioneerden en hun ten laste komende gezinsleden (kinderen t/m 23 jr) van de hieronder genoemde bedrijven mogen gebruik maken van de FSI-reductieregeling:

DSM
SABIC
USG (Utility Support Group B.V.)
TAQA Energy
OCI Nitrogen
SitechEmerald
Othello BV
Resins BV
Stamicarbon
Air Liquide
MEP Europe
Arlanxeo
Teknor Apex
Yparex
Borealis
DSM Sinochem
Borealis
AnQore
Fibrant
Vynova Beek BV

De korting bedraagt 30% van de kosten met een maximum van 20 euro voor niet meer dan 2 personen uit één gezin.
Wij vragen u om het cursusgeld volledig te betalen. Na inlevering van uw FSI-formulier storten wij het kortingsbedrag aan u terug.

Voor verdere informatie en uitleg zie
Www.stichtingfsi.nl

Vrienden van Stichting Kreatief:

rrdata

R&R security & support / www.rrdata.nl

Volg ons nu ook op facebook!

facebook1