Grafische Technieken – Dinsdag (om de week) van 12.15 tot 13.45 uur

Docent: Ingrid Ophelders.

 

Kennismaken met grafische technieken

We starten met linosnede voor beginners.
De volgende onderwerpen komen aan bod: informatie over de techniek + ontwerp maken, soorten linoleum + snijden, handmatig afdrukken, afdrukken met de drukpers.

Praktische informatie over de lessen
Cursisten krijgen bericht van hun docent over de startdatum van de cursus.
Bij deze cursus zorgt de docent zorgt voor de materialen, omdat het voor cursisten zowel lastig als kostbaar is om de benodigdheden persoonlijk aan te schaffen. Voor de linoleumplaten, drukinkt, afdrukpapieren en gutsen in bruikleen wordt € 10 berekend.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 6 lessen van 1,5 uur, op dinsdagmiddag  van 12.15 tot 13.45 uur, om de week. Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 10.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
De kosten bedragen €  75 voor de cursus en  € 10 materiaalkosten.
€ 75 te voldoen voor aanvang van de lessen op rekeningnummer:
NL47 RABO 0102 7111 51, ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus, cursusdag en docent vermelden.

De materiaalkosten kunt u contant aan de docent betalen.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)