Edelsmeden op woensdagavond 19.00-21.30 uur

Docent: Peter Schraven

Even voorstellen:

Edelsmeden was mijn tweede passie. De eerste was tot een paar jaar geleden mijn werk. Nu is edelsmeden mijn eerste passie. Mijn vrouw heeft jaren geleden al goed gezien dat werk een keer ophoudt en het goed is om op tijd een hobby tot ontwikkelen. Creativiteit hoorde bij mijn vak en daarom was het vinden van een hobby niet zo moeilijk.

Op mijn vijftigste ben ik gestart met het volgen van cursus edelsmeden. Na een paar jaar heeft een groepje van cursisten een eigen groep opgericht, de “Boost”groep. De groep bestaat nu al 15 jaar en het blijft heel inspirerend en we leren veel van elkaar. Ik bleef echter de behoefte houden aan verdieping van het vak. In 2017 ben ik daarom gestart met de opleiding tot goudsmid. De opleiding heeft gebracht wat ik ervan verwacht had. Je komt uit je comfortzone en wordt geprikkeld nieuwe vaardigheden te leren, waardoor mijn handelen weer op een hoger peil gebracht is. Dit maakt ook dat het vertrouwen in mijn eigen mogelijkheden is gegroeid.

Intussen heb ik, naast mijn deelname aan de “Boost”groep, bij andere groepen (tijdelijk) de docent vervangen. Ik stelde me voor wat het voor cursisten betekent als de lessen die ze graag volgen niet doorgaan. Dit heeft me doen besluiten om de uitdaging van het lesgeven aan te gaan en daarin ook mijn eigen creatieviteit uit te dragen.

Praktische informatie over de lessen
Inschrijven kunt u via de tab Inschrijven op deze site.
Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 20 lessen van 2,5 uur.
Jaarlijks startmoment van de lessen is september/oktober.
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 10.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent. Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)