Edelsmeden op donderdagochtend 9:30-12:00

Docent: Peter Schraven

Peter Schraven maakt deel uit van de Boost-groep, die op dinsdagmiddag werkt. Omdat René Berbers tijdelijk zijn activiteiten als docent moest neerleggen, heeft Peter aangeboden het docentschap tijdelijk van René over te nemen.

Even voorstellen: Peter Schraven

Edelsmeden was mijn tweede passie. De eerste was tot 1,5 jaar geleden mijn werk. Nu is edelsmeden mijn eerste passie. Mijn vrouw heeft jaren geleden al goed gezien dat werk een keer ophoudt en het goed is om op tijd een hobby tot ontwikkelen. Creativiteit hoorde bij mijn vak en daarom was het vinden van een hobby niet zo moeilijk.

Op mijn vijftigste ben ik gestart met het volgen van cursus edelsmeden. Na een paar jaar heeft een groepje van cursisten een eigen groep opgericht, de “Boost”groep. De groep bestaat nu al 15 jaar en het blijft heel inspirerend en we leren veel van elkaar. Ik bleef echter de behoefte houden aan verdieping van het vak. In 2017 ben ik daarom gestart met de opleiding tot goudsmid. De opleiding heeft gebracht wat ik ervan verwacht had. Je komt uit je comfortzone en wordt geprikkeld nieuwe vaardigheden te leren, waardoor mijn handelen weer op een hoger peil gebracht is. Dit maakt ook dat het vertrouwen in mijn eigen mogelijkheden is gegroeid.

Ik ben met Stichting Kreatief Oirsbeek in contact gekomen toen onze groep een nieuw onderkomen zocht. Met de groep hebben we nu, in het edelsmeedlokaal van Kreatief, een kwartaal bijeenkomsten gehad. Dit is ons goed bevallen. Toen de vraag kwam om de lessen van René over te nemen was ik verrast. Ik stelde me voor wat het voor cursisten betekent als de lessen die ze graag volgen niet doorgaan. Dit heeft me doen besluiten om de uitdaging aan te gaan en de lessen van René tijdelijk te over te nemen. Ik wil vooral trachten de groep in de geest van René voort te zetten en daarbij natuurlijk een beetje van mijn eigen creativiteit toevoegen.

Praktische informatie over de lessen

Het cursusseizoen start eind september/ begin oktober. Cursisten krijgen bericht van hun docent. Soms wijkt de startdatum af door omstandigheden. 

Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
Deze cursus bestaat uit 20 lessen van 2,5 uur.
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 8 voor edelsmeden.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent.

Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)