Edelsmeden op dinsdagmiddag 14.00 – 16.30

Docent: Peter Schraven

Boost groep

Collage9

Deze groep is bij Stichting Kreatief Oirsbeek gestart in maart 2020. De basis van de Boost-groep bestaat al ruim 15 jaar. In de groep zitten veel ervaren amateur edelsmeden. Enkelen hebben de opleiding tot goudsmid in België bij Syntra gevolgd en een aantal deelnemers is nog bezig met deze opleiding. Om ook met deze groep binnen de bestaande werkwijze van SKO te passen, zal Peter Schraven de rol van “docent” op zich nemen.

De naam Boost-groep is een combinatie van deel achternaam oprichtster en verwijst naar het Engelse woord “boost”. Dit betekent: aanmoediging, steuntje in de rug, stimulans , een duwtje omhoog. Die spirit en dat gedachtengoed zit verankerd in de groep. Dat is o.a. te zien aan de vele leden die de opleiding tot goudsmid doen en al gedaan hebben.

Peter Schraven, als primus inter pares, zegt: Fijn is dat we zoveel van elkaar leren. Dit komt waarschijnlijk door de verschillende achtergronden die de leden hebben en het open staan voor nieuwe ervaringen. Zo kunnen we elkaar goed helpen maar ook vragen stellen over de manier van werken. Het elkaar bevragen over het gemaakte ontwerp helpt om verdieping in de ontwerpen te krijgen.

Praktische informatie over de lessen
Dit is een cursus die alleen geschikt is voor gevorderden. Inschrijven kunt u via de tab Inschrijven op deze site.
Deze cursus loopt het hele jaar door, maar kent wel een zomerseizoen en een winterseizoen. De zomercursus loopt van maart tot september, de wintercursus van september tot maart. Cursisten krijgen bericht van hun docent. Soms wijkt de startdatum af door omstandigheden. 

Cursisten dienen zelf voor materialen en handgereedschap te zorgen.
Uiterlijk in de eerste les ontvangt u hierover meer informatie.

Lessen
De lessen vinden plaats op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. De zomer- en wintercursus bestaan allebei uit 20 lessen van 2,5 uur.
Lesdata worden bepaald in overleg met de cursisten.

Groepsgrootte
Minimaal 5 cursisten, maximaal 8.
In verband hiermee betekent inschrijven niet dat u ook automatisch geplaatst bent.

Na inschrijving ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

Lesgeld
€ 250 te voldoen voor aanvang van de lessen.
Rekeningnummer IBAN: NL47RABO0102711151,
ten name van Stichting Kreatief Oirsbeek.
Graag uw naam en de cursus met docent vermelden.

(zie Contact/info voor FSI Korting**)