Corona informatie

31 maart 2021

Geen herstart lessen vanaf dinsdag 6 april 2021

Hoewel we van de Gemeente Beekdalen de vrijheid gekregen hebben om te herstarten, moeten we helaas berichten dat het bestuur alles in overweging nemend, besloten heeft dat de lessen niet worden hervat per 6 april.

Redenen daarvoor zijn onder meer:
–              de nog steeds oplopende besmettingscijfers,
–              het feit dat nog lang niet iedereen gevaccineerd is,
–              het aandringen van de regering om ons te houden aan alle geldende beperkingen.

Gezien het bovenstaande vinden wij het nu niet het moment om weer te starten. De gezondheid en veiligheid van cursisten en docenten weegt voor ons zwaarder dan welk andere motief dan ook.

We willen een herstart/ het inhalen van lessen nog niet definitief uitsluiten. Daarom bekijken we na iedere persconferentie wat verantwoord is voor Stichting Kreatief. We hopen dat de persconferentie van 13 april positieve verandering brengt.

Ook sluiten we nog niets uit. Zelfs als we pas mogen starten tegen de zomervakantie kijken we wat mogelijk is voor groepen die dat willen.  

Per 1 september willen we de balans opmaken van de stand van zaken wat betreft gegeven en nog openstaande lessen van seizoen 20-21. Dan bekijken we in overleg met de betreffende docenten welke afwikkeling het beste is. 

Stichting Kreatief houdt zich aan de RIVM-richtlijnen

Zijn er vragen of opmerkingen rondom de regels, of doen zich omstandigheden voor die melding verdienen dan kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Kreatief Oirsbeek heeft aan al zijn verantwoordelijkheden voldaan en naar beste weten en kunnen de regels opgesteld. Elke vrijwilliger, docent en cursist maakt zijn/haar eigen afwegingen en risico-inschatting bij deelname aan activiteiten bij Stichting Kreatief.

Regels voor gebruikers van de ruimtes van Stichting Kreatief

  • Het dragen van een mondkapje in en om de lokalen van Kreatief, is verplicht.
  • Maak, indien de bezetting dit toelaat, gebruik van 2 lokalen.
   ALGEMEEN
Houd 1,5 meter afstand.
 bWas vaker je handen.
 cSchud geen handen.
 dHoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 eBlijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.
 fBlijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 gKom zo mogelijk alleen.
 hVoor aanvang van elke les doet de docent navraag over de gezondheidstoestand van de aanwezige cursisten.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de benodigde verantwoordelijkheid draagt. De aanwezige docent is uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 jSpreek elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 kVolg altijd de geschreven aanwijzingen en die van de docent en/of het personeel.
   IN EN OM DE LOKALEN
 lZorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zie er op toe dat iedereen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaat.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Er zijn 4 latten in elk lokaal aanwezig waarmee je kunt controleren of je de juiste afstand hanteert.
 oZorg dat er in elk lokaal bij de ingang desinfecterende gel, oppervlaktesprays en papieren handdoekrollen zijn.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, medewerkers en docenten hun de handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 qCursisten, medewerkers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en stoelen (denk ook aan de achterkant) af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 rMaak de veel gebruikte oppervlakken van werkplekken tussentijds schoon.
 sWie gereedschap of materieel gebruikt heeft, maakt het daarna meteen schoon.