Corona informatie

25 mei 2021

Weer open!

Na een voor iedereen ingrijpend coronajaar is het dan zover: Stichting Kreatief mag weer open om les te geven.

Na de zomervakantie beginnen onze reguliere cursussen weer.  Op www.stichtingkreatief.com vind je alle informatie.

Regels voor gebruikers van de ruimtes van Stichting Kreatief

  • Het dragen van een mondkapje in de lokalen van Kreatief is verplicht zolang iemand zich verplaatst. Dit omdat dan de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Als mensen in de lokalen op hun werkplek zitten, mag het mondkapje af.
  • Maak, indien de bezetting dit toelaat, gebruik van 2 lokalen.
   ALGEMEEN
Houd 1,5 meter afstand.
 bWas vaker je handen.
 cSchud geen handen.
 dHoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 eBlijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.
 fBlijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 gKom zo mogelijk alleen.
 hVoor aanvang van elke les doet de docent navraag over de gezondheidstoestand van de aanwezige cursisten.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de benodigde verantwoordelijkheid draagt. De aanwezige docent is uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 jSpreek elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 kVolg altijd de geschreven aanwijzingen en die van de docent en/of het personeel.
   IN EN OM DE LOKALEN
 lZorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zie er op toe dat iedereen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaat.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Er zijn 4 latten in elk lokaal aanwezig waarmee je kunt controleren of je de juiste afstand hanteert.
 oZorg dat er in elk lokaal bij de ingang desinfecterende gel, oppervlaktesprays en papieren handdoekrollen zijn.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, medewerkers en docenten hun de handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 qCursisten, medewerkers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en stoelen (denk ook aan de achterkant) af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 rMaak de veel gebruikte oppervlakken van werkplekken tussentijds schoon.
 sWie gereedschap of materieel gebruikt heeft, maakt het daarna meteen schoon.