Corona informatie

4 juni 2020: We mogen weer starten!

Stichting Kreatief heeft van de gemeente groen licht gekregen om weer te starten. Voorwaarde is dat we ons aan de RIVM-richtlijnen houden. We hebben op basis daarvan een protocol en regels gemaakt.

De maatregelen van het Rijk worden stapsgewijs versoepeld maar kunnen ook afhankelijk van de ontwikkelingen weer aangescherpt worden. Daarnaast zullen we evalueren en eventueel op basis daarvan bijstellingen doen. De werkingsduur is onbekend. maar in ieder geval zolang de noodmaatregelen van kracht zijn.

Zijn er vragen of opmerkingen rondom de regels, of doen zich omstandigheden voor die melding verdienen dan kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Kreatief Oirsbeek heeft aan al zijn verantwoordelijkheden voldaan en naar beste weten en kunnen de regels opgesteld. Elke vrijwilliger, docent en cursist maakt zijn/haar eigen afwegingen en risico-inschatting bij deelname aan activiteiten bij Stichting Kreatief.

Regels voor gebruikers van de ruimtes van Stichting Kreatief

   ALGEMEEN
Houd 1,5 meter afstand.
 bWas vaker je handen.
 cSchud geen handen.
 dHoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 eBlijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.
 fBlijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 gKom zo mogelijk alleen.
 hVoor aanvang van elke les doet de docent navraag over de gezondheidstoestand van de aanwezige cursisten.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de benodigde verantwoordelijkheid draagt. De aanwezige docent is uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 jSpreek elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 kVolg altijd de geschreven aanwijzingen en die van de docent en/of het personeel.
   IN EN OM DE LOKALEN
 lZorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zie er op toe dat iedereen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaat.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Er zijn 4 latten in elk lokaal aanwezig waarmee je kunt controleren of je de juiste afstand hanteert.
 oZorg dat er in elk lokaal bij de ingang desinfecterende gel, oppervlaktesprays en papieren handdoekrollen zijn.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, medewerkers en docenten hun de handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 qCursisten, medewerkers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en stoelen (denk ook aan de achterkant) af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 rMaak de veel gebruikte oppervlakken van werkplekken tussentijds schoon.
 sWie gereedschap of materieel gebruikt heeft, maakt het daarna meteen schoon.

Stichting Kreatief houdt zich aan de RIVM-richtlijnen