Corona informatie

Corona-maatregelen met ingang van donderdag 19 november 2020: lessen mogen weer hervat worden

Beste cursisten en docenten,

Dinsdagavond 17 november is door de regering de tijdelijke verzwaring van de lockdown opgeheven.

Voor Kreatief betekent dit dat we op donderdag 19 november weer volgens het normale lesschema met de lessen kunnen starten, met inachtneming van de regels van de gedeeltelijke lockdown zoals ingegaan op 15 oktober.

Hieronder nog even een samenvatting van de huisregels in Corona-tijd. Overigens zijn deze regels ook in de lokalen terug te vinden.

 • Vooruitlopend op de regelgeving van de regering, stellen we het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Maak, indien de bezetting dit toelaat, gebruik van 2 lokalen.

De bestaande regels hieronder zijn onverminderd van toepassing:

 • We vragen iedereen die zich niet lekker voelt (keelpijn, wat snotterig, wat koortsig, wat diarree) om niet naar de lessen te komen. Het kunnen voortekenen van een corona-infectie zijn en je kunt een ander al besmetten.
 • Omdat we bij een eventuele besmetting van een cursist mee moeten werken aan een contactonderzoek van de GGD, hebben de docenten voor elke groep een “Corona-presentielijst”. We gaan ervan uit dat iedereen de vragen op deze lijst naar waarheid invult. De docent bewaart de ingevulde lijst 3 weken, daarna wordt deze vernietigd.
 • Bij de ingang van de hal staat desinfecterende gel klaar voor de handen. Gebruik die aub.
 • In elk lokaal is desinfecterende spray voorhanden.
 • Gebruik papier om je handen na het wassen te drogen. Gooi na de les de gebruikte theedoeken en poetsdoekjes in de was.
 • De lokalen zijn zo ingericht dat er genoeg plaats is voor iedereen op een afstand van anderhalve meter. Op de tafels geeft de geel-zwarte tape aan waar je niet mag zitten. De stoelen staan bij de plekken waar je wél mag zitten. Schuif ze niet naar andere plekken. Wil je snel de afstand tussen jezelf en een ander controleren gebruik dan één van de daarvoor bestemde latten in de lokalen.
 • Desinfecteer je werkplek/tafel en rugleuning van je stoel voordat je naar huis gaat. Gebruik je een apparaat desinfecteer dan de handgrepen na gebruik.

We hebben elkaar nodig om op een veilige manier samen creatief bezig te kunnen zijn. Alvast bedankt voor jullie onverminderde inzet.

Met vriendelijke groet van het bestuur en vooral: blijf gezond!

Maria Friedrich
Ineke Beens
Betty Bremen
Andrea Kerkhofs
Annette Speijcken

Stichting Kreatief houdt zich aan de RIVM-richtlijnen

Zijn er vragen of opmerkingen rondom de regels, of doen zich omstandigheden voor die melding verdienen dan kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Kreatief Oirsbeek heeft aan al zijn verantwoordelijkheden voldaan en naar beste weten en kunnen de regels opgesteld. Elke vrijwilliger, docent en cursist maakt zijn/haar eigen afwegingen en risico-inschatting bij deelname aan activiteiten bij Stichting Kreatief.

Regels voor gebruikers van de ruimtes van Stichting Kreatief

 • Vooruitlopend op de regelgeving van de regering, stellen we het dragen van een mondkapje verplicht.
 • Maak, indien de bezetting dit toelaat, gebruik van 2 lokalen.
   ALGEMEEN
Houd 1,5 meter afstand.
 bWas vaker je handen.
 cSchud geen handen.
 dHoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 eBlijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.
 fBlijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 gKom zo mogelijk alleen.
 hVoor aanvang van elke les doet de docent navraag over de gezondheidstoestand van de aanwezige cursisten.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de benodigde verantwoordelijkheid draagt. De aanwezige docent is uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 jSpreek elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 kVolg altijd de geschreven aanwijzingen en die van de docent en/of het personeel.
   IN EN OM DE LOKALEN
 lZorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zie er op toe dat iedereen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaat.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Er zijn 4 latten in elk lokaal aanwezig waarmee je kunt controleren of je de juiste afstand hanteert.
 oZorg dat er in elk lokaal bij de ingang desinfecterende gel, oppervlaktesprays en papieren handdoekrollen zijn.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, medewerkers en docenten hun de handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 qCursisten, medewerkers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en stoelen (denk ook aan de achterkant) af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 rMaak de veel gebruikte oppervlakken van werkplekken tussentijds schoon.
 sWie gereedschap of materieel gebruikt heeft, maakt het daarna meteen schoon.