Corona informatie

Lockdown verlengd tot 2 maart

Beste docenten en cursisten,

De meesten van jullie zullen uit de persconferentie van dinsdag  2 februari al begrepen hebben dat Stichting Kreatief nog langer dicht moet blijven. De nieuwe datum is nu gesteld op 2 maart.

We hopen dat we dan inderdaad weer open mogen. Als dat daadwerkelijk zo is, gaan we met alle docenten bekijken wat nog mogelijk is binnen het lopende seizoen. Bij de ene groep lukt het wellicht de resterende lessen nog te geven en bij een andere groep misschien niet. Het zal maatwerk moeten worden, om in de woorden van de minister te spreken.  Daarover valt nu nog niets te zeggen maar we proberen alles uiteraard naar tevredenheid op te lossen.

Met vriendelijke groet en blijf gezond!

Het bestuur van Stichting Kreatief

Stichting Kreatief houdt zich aan de RIVM-richtlijnen

Zijn er vragen of opmerkingen rondom de regels, of doen zich omstandigheden voor die melding verdienen dan kunnen jullie terecht bij één van de bestuursleden.

Het bestuur van Stichting Kreatief Oirsbeek heeft aan al zijn verantwoordelijkheden voldaan en naar beste weten en kunnen de regels opgesteld. Elke vrijwilliger, docent en cursist maakt zijn/haar eigen afwegingen en risico-inschatting bij deelname aan activiteiten bij Stichting Kreatief.

Regels voor gebruikers van de ruimtes van Stichting Kreatief

  • Het dragen van een mondkapje in en om de lokalen van Kreatief, is verplicht.
  • Maak, indien de bezetting dit toelaat, gebruik van 2 lokalen.
   ALGEMEEN
Houd 1,5 meter afstand.
 bWas vaker je handen.
 cSchud geen handen.
 dHoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 eBlijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts.
 fBlijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 gKom zo mogelijk alleen.
 hVoor aanvang van elke les doet de docent navraag over de gezondheidstoestand van de aanwezige cursisten.
Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij de benodigde verantwoordelijkheid draagt. De aanwezige docent is uiteindelijk verantwoordelijk voor het naleven van de regels.
 jSpreek elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 kVolg altijd de geschreven aanwijzingen en die van de docent en/of het personeel.
   IN EN OM DE LOKALEN
 lZorg dat deuren van lokalen en looproutes blijven open staan, zodat er minder aangeraakt hoeft te worden.
Zie er op toe dat iedereen 1 voor 1 met 1,5 meter afstand naar binnen/buiten gaat.
Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan. Er zijn 4 latten in elk lokaal aanwezig waarmee je kunt controleren of je de juiste afstand hanteert.
 oZorg dat er in elk lokaal bij de ingang desinfecterende gel, oppervlaktesprays en papieren handdoekrollen zijn.
Bij binnenkomst in het lokaal wassen cursisten, medewerkers en docenten hun de handen met de desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.
 qCursisten, medewerkers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels en stoelen (denk ook aan de achterkant) af met desinfecterende spray en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal.
 rMaak de veel gebruikte oppervlakken van werkplekken tussentijds schoon.
 sWie gereedschap of materieel gebruikt heeft, maakt het daarna meteen schoon.